Vi erbjuder

Vi erbjuder teckenspråkstolkar som tolkar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska, engelska, danska eller norska. Alla våra tolkar är auktoriserade och alla som arbetar hos oss genomför auktorisationsprov efter några år i yrket. Vi, liksom våra underleverantörer, arbetar under sträng tystnadsplikt och följer tolkbranschens etiska riktlinjer samt god tolksed

Tolk till utbildning

Sedan starten 2003 har vi byggt upp en erfaren arbetsgrupp för utbildningstolkning inom flera olika ämnen och program, som inom exempelvis medicin, humaniora och socialt arbete. Idag samordnar och schemalägger vi tolkresurser för döva studenter samt studenter med hörselnedsättning eller dövblindhet på flera av högskolorna och universiteten i södra Sverige:

Vi har också erfarenhet av att tolka utbildningar åt Arbetsförmedlingen, Komvux, folkhögskolor, Yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare.

Vi tolkar regelbundet engelska föreläsningar till svenskt teckenspråk. Många av våra tolkar kan även tolka mellan danska och svenskt teckenspråk eller från norska till svenskt teckenspråk.

Tolk på arbetsplatsen

Vid behov av tolkning på din arbetsplats, beställ tolk hos Öresundstolkarna. Vi har stor erfarenhet av att tolka vid både små och stora konferenser, utbildningar och möten för företag och myndigheter.

Vi tolkar mellan svenskt teckenspråk och flera talade språk:

  • Mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.
  • Mellan svenskt teckenspråk och talad engelska.
  • Mellan svenskt teckenspråk och talad danska.
  • Från norskt tal till svenskt teckenspråk.

Vi tolkar på uppdrag av regioner och kommuner, men även inom rättsväsendet, scentolkning, TV, Arbetsförmedling, Migrationsverket, samt nationella och internationella konferenser.


Våra tolkmetoder

Teckenspråkstolkning

När du behöver professionell tolkning mellan teckenspråkiga personer med dövhet eller hörselnedsättning och talat språk är Öresundstolkarna det trygga alternativet. Vi erbjuder auktoriserade teckenspråkstolkar som tolkar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska, engelska, danska eller norska.

Dövblindtolkning

Alla våra teckenspråkstolkar är utbildade i tolkning och ledsagning för personer med en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Inom dövblindtolkning kan vi erbjuda taktil teckenspråkstolkning, tydligt tal eller syntolkning.

Vi har stor erfarenhet av att tolka mellan svenskt teckenspråk för personer med dövblindhet och talad svenska, engelska, danska eller norska.

Skrivtolkning

Vi erbjuder skrivtolkning mellan svenskt eller engelskt talspråk och skrivet språk. Det som sägs tolkas som text på en läsplatta för enstaka användare eller på storskärm för flera användare. För att kunna erbjuda den bästa tjänsten samarbetar vi med flera leverantörer som har stor erfarenhet och den tekniska utrustning som krävs för skrivtolkning.

TSS-tolkning

Tecken som stöd (TSS) är en tolkmetod där enstaka tecken från det svenska teckenspråket används för att underlätta kommunikationen. TSS används främst av personer som förlorat hörseln i vuxen ålder och som vill underlätta avläsebilden (läppavläsningen).

Flera av våra tolkar har erfarenhet inom TSS-tolkning och vi erbjuder tolkning mellan TSS och talad svenska, engelska, danska eller norska.

Tolkbeställningar

Rebecca Nordén
0735 – 67 46 24
tolk@oresundstolkarna.se