Information till studenter

Vi har för nuvarande ansvar för tolkverksamheten på bland annat Malmö universitet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad.

När du blir antagen på din utbildning, och du har anmält ditt behov av tolk, blir du kontaktad av skolans samordnare för pedagogiskt stöd. Du kommer att kallas till ett möte med kursansvariga, lärare, tolksamordnare, huvudtolk samt din samordnare på skolan. Det är tolksamordnaren som håller i det mötet och informerar om hur det är att använda tolk i utbildning och vad berörda parter bör tänka på. Detta görs för att skapa förutsättningar för ett gott samarbete när utbildningen börjar och det ger alla en bra möjlighet till god förberedelse. Vi är övertygade om att ett bra samarbete mellan student och tolk är en av grundstenarna för att uppnå bästa möjliga resultat, i utbildningen men även i tolkningen.

Vår tolksamordnare är Rebecca Nordén och hon nås på rebecca@oresundstolkarna.se eller 0735-674 624. Henne kontaktar du när du vill boka tolk till något som är utöver schemat (exempelvis grupparbete eller studiebesök) och det är även till henne du avbokar tolk om du är sjuk eller inte kommer till en föreläsning. Rebecca jobbar även som tolk i vår övriga verksamhet, men hon återkopplar vanligtvis inom 24h.

Din huvudtolk är den tolk som följer din utbildning och är med vid de flesta tillfällen då tolk behövs. Huvudtolken har kontakt med kurs- och programansvariga, föreläsare och andra nyckelpersoner för att få tillgång till förberedelsematerial inför föreläsningstillfällena.

Varje termin bjuds du in till ett student- och tolkmöte. Där träffas alla studenter och tolkar för en presentation. Vid mitten av varje termin ber vi dig fylla i vår utvärdering om hur du tycker att det fungerar för dig att använda tolk på din utbildning. Du är självklart också välkommen att kontakta oss vid andra tillfällen under terminen.

Vi ser fram emot vårt samarbete och önskar dig lycka till med studierna.


Kontakt till universitet och högskolor

På de flesta universitet och högskolor är det samordnaren för studenter med funktionsnedsättning som även är ansvarig tolkresurserna. Nedan finner ni några namn och länkar.

Malmö Universitet

Lunds Universitet

Linneuniversitetet

Högskolan Kristianstad

Tolkbeställningar

Rebecca Nordén
0735 – 67 46 24
tolk@oresundstolkarna.se