Om oss

Företaget grundades 2003 av Cilla Riber Alm och som vd har hon ansvaret för den dagliga verksamheten. 2023 har vi i verksamheten en ekonomiansvarig och sju fast anställda teckenspråks- och dövblindtolkar varav en av dessa också arbetar som skrivtolk. Alla med stor kompetens inom vardagstolkning och utbildningstolkning. Fem av oss har genomgått fortbildning för tolkning i rättsliga sammanhang. Vi fortbildar oss kontinuerligt inom tolkning från engelska, danska och norska – och anlitas därför regelbundet till nordiska eller internationella konferenser och utbildningar.

Öresundstolkarna är ett Professionellt LAG:

Professionalitet – Vi tar vårt arbete på allvar, är stolta i vår yrkesroll och vill alltid arbeta för en hög nivå med god kvalitet, inåt som utåt.
Laganda – Vi visar en god laganda genom en bra kommunikation, trygghet i arbetsgruppen och ett gott samarbete, både i med och motgång.
Att bry sig – Vi visar omtanke om varandra, respektera våra olikheter och vilja varandras och verksamhetens bästa.
Glädje – Vi skapar tillsammans ett positivt arbetsklimat med värme, skratt och lite godis.

På Öresundstolkarna ställer vi höga krav på alla som jobbar för oss och våra kunder, oavsett om det är som anställd, arvodestolk eller underentreprenör.

Vi som jobbar här

Cilla Riber Alm

Delägare och VD.
Teckenspråks, dövblindtolk- och skrivtolk.
Examen 1999, Västanvik.
Handledare. Auktoriserad teckenspråkstolk.

+46 703 01 58 58

cilla@oresundstolkarna.se

Rebecca Nordén

Teckenspråks, dövblindtolk- och skrivtolk.
Examen 2005, Önnestad.
Personal- och samordningsansvarig.
Auktoriserad teckenspråkstolk.

+46 735 67 46 24

rebecca@oresundstolkarna.se

Jenny Norling

Teckenspråks- och dövblindtolk.
Examen 2006, Fellingsbro.
Auktoriserad teckenspråkstolk.

+46 703 01 69 63

jenny@oresundstolkarna.se

Annica Lundquist

Teckenspråks- och dövblindtolk.
Examen 2008, Södertörn/Önnestad.
Auktoriserad teckenspråkstolk.

+46 722 32 99 69

annica@oresundstolkarna.se

Evelina Sehlin

Teckenspråkstolk och dövblindtolk.
Examen 2013, Nordiska.
Auktoriserad teckenspråkstolk.

+46 732 08 33 05

evelinas@oresundstolkarna.se

Peter Röman

Teckenspråks- och dövblindtolk.
Examen 2003, Nordiska.
Handledare. Auktoriserad teckenspråkstolk.

+46 709 28 86 93

peter@oresundstolkarna.se

Eva Sandström

Teckenspråks- och dövblindtolk.
Examen 2004, Väddö.
Handledare. Auktoriserad teckenspråkstolk.

+46 709 28 87 26

eva@oresundstolkarna.se

Amanda Arwidson

Teckenspråks- och dövblindtolk
Examen 2017 Önnestad

073-503 59 67

amanda@oresundstolkarna.se

Veronica Karlsson

Redovisningsekonom / ekonomiansvarig.

+46 703 15 02 15

veronica@oresundstolkarna.se

Tolkbeställningar

Rebecca Nordén
+46 735 67 46 24
tolk@oresundstolkarna.se