Rebecca Nordén

Rebecca Nordén

Teckenspråks, dövblindtolk- och skrivtolk. Examen 2005, Önnestad.

Personal- och samordningsansvarig. Rättstolk. Auktoriserad teckenspråkstolk.

rebecca@oresundstolkarna.se
0735-674624