Evelina Sehlin

Evelina Sehlin

Föräldraledig.

Teckenspråkstolk och dövblindtolk. Examen 2013, Nordiska.
Auktoriserad teckenspråkstolk.

evelinas@oresundstolkarna.se
0732-083305