Eva Sandström

Eva Sandström

Teckenspråks- och dövblindtolk. Examen 2004, Väddö.

Handledare. Auktoriserad teckenspråkstolk.

eva@oresundstolkarna.se
0709-288726