Cilla Riber Alm

Cilla Riber Alm

Delägare och VD.

Teckenspråks- och dövblindtolk. Examen 1999, Västanvik.

Rättstolk. Handledare. Auktoriserad teckenspråkstolk.

cilla@oresundstolkarna.se
0703-015858