För många teckentolkar – färre utbildningar behövs

Publicerat söndag 22 november kl. 10.47
Reporter Eric Porali

Teckentolken Maria Ehn: Kalmar är en vit fläck på kartan
(1:40)

Maria: Jag brukar säga, det låter kanske lite hemskt men jag brukar säga att Kalmar län är en vit fläck på kartan när det gäller döva, dövblinda och teckenspråkstolkar. Det bor väldigt få döva här jämfört med övriga Sverige så att det finns inte så mycket jobb för en teckenspråkstolk i Kalmar län som det finns i storstäderna.

Reportern: Idag finns det 7 stycken skolor i som erbjuder teckenspråkstolkutbildning i Sverige men enligt utredningen behövs bara två stycken utbildningar. Och en av anledningarna till det minskade behovet är det så kallade Cochlea implantatet, ett slags hörselverktyg som opereras in på döva barn och gör att barnet kan uppfatta talspråk tillräckligt bra för att inte behöva en teckentolk.
Men att Cochlea implantatet skulle vara så effektivt som utredningen menar håller inte Maria Ehn med om.

Maria: Nej, jag tycker att de har fått en massa siffror framför sig som de ha försökt tolka men de har inte hela bilden.

Reportern: Vad är hela bilden?

Maria: Hela bilden är ju att det handlar om människor där saker och ting förändras i ens liv som gör att man ena stunden kanske hör jättebra. Träffar jag min familj eller mina bästa kompisar så behöver jag inte alls ha någon tolk. Men så fort jag kanske ska gå på någon utbildning, gå på universitetet och då kanske jag faktiskt behöver den hjälpen.

Reportern: Så den nya tekniken kommer inte i sig att innebära ”teckentolkarnas död”?

Maria: Nej, jag vill inte tro det faktiskt! Kanske om man räknar exakt antal att det kanske minskar lite men inte att vi skulle få så mycket färre jobb. Det tror inte jag.