Välkommen till AB Öresundstolkarna

Vi är ett tolkföretag med stor kompetens inom vardags-, myndighets- och utbildningstolkning och vi vill göra det möjligt för människor med hörselnedsättning och/ eller synnedsättning att kunna delta i samhället på lika villkor.

Hörsel ska inte vara avgörande för om man kan läsa en akademisk utbildning, gå på teater eller delta i sociala sammankomster.

Gruppbild Öresundstolkarna

Kommunicera på lika villkor

Alla våra tolkar är auktoriserade av kammarkollegiet och vi följer tolkbranschens etiska riktlinjer samt god tolksed och arbetar självklart under tystnadsplikt.

Vi erbjuder teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och TSS-tolkning.

Vi erbjuder

Utbildningstolkning har varit en av grundpelarna för Öresundstolkarna ända sedan starten 2003.

Vi har även stor erfarenhet av att tolka bland annat sjukvård, arbetsliv, underhållning, politik, föreningsliv och idrott.

Högskolor & universitet

Vi ansvarar idag för tolkverksamheten på flera högskolor och universitet i södra Sverige.

Våra kunder finns främst i södra Sverige och Öresundsregionen, men vi är tillgängliga för bokningar i hela landet och även utomlands.